WERKWIJZE
WAT DOET DE MONITOR MONDZORG?
De Monitor Mondzorg is een onafhankelijk steunpunt voor tandartsen en orthodontisten met problemen op het gebied van functioneren. Iedereen die een zorg heeft over het functioneren van een tandarts kan een melding doen. Het is echter ook mogelijk dat een tandarts voor zichzelf een aanvraag doet bij Monitor Mondzorg voor het zoeken van steun in zijn functioneren.
De Commissie Monitor Mondzorg speelt een belangrijke rol bij de zorgvuldige beoordeling van de melding.
De Commissie Monitor Mondzorg is samengesteld uit ervaren onafhankelijke tandartsen en een arbeidsdeskundige.

De website geeft de melder informatie over de doelstelling van de Monitor Mondzorg en helpt de melder door middel van een keuzemenu. Bij binnenkomst wordt de melding door de medewerker van Monitor Mondzorg gecontroleerd of:
 • het gaat om een zorg over een (collega) tandarts
 • de melder betrokken is als collega of als (vertegenwoordiger van een) patiënt
 • het niet gaat om een klacht waarbij de patiënt excuses of financiële compensatie wenst
 • het niet gaat om een informatievraag van de patiënt
 • het niet gaat om acuut gevaar voor patiënten
 • de uitzondering voor anoniem melden van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer hiërarchische of persoonlijke relaties een rol spelen
 • dit de eerste melding is of dat er meer meldingen gedaan zijn over dezelfde tandarts
Indien de melding onduidelijk of onvolledig is, zal contact met de melder worden gezocht voor aanvulling.

Voor de afhandeling van de melding wordt door de medewerker Monitor Mondzorg in samenspraak met de Commissie Monitor Mondzorg gekeken naar:
 • eerste of vervolgmelding
 • ernst van de melding
 • betrouwbaarheid van de melding
 • de aard van de melding.

De uitkomst daarvan kan zijn:
 • de melding is niet bedoeld voor de Monitor Mondzorg
 • de melding behoeft geen directe actie
 • de melding wordt verder beoordeeld door de Commissie Monitor Mondzorg
 • de melding wordt verwezen naar een andere instantie.

De Commissie Monitor Mondzorg beoordeelt vervolgens de melding(en) op meer detail:
 • is er sprake van een incident of een structureel probleem
 • wordt er mogelijk afgeweken van de professionele standaard
 • ondervindt de patiënt wellicht hinder of schade
 • lijkt de tandarts niet meer zelf in staat om de situatie ten goede te keren

Als een melding aanleiding geeft tot een vervolg, dan zoekt de Monitor Mondzorg samen met de tandarts de juiste begeleiding of zorg. Daarna gaat de Monitor meer op afstand en houdt de vinger aan de pols om te zien of de begeleiding zorgt voor de juiste oplossing.