STEUNPUNT
WAT DOET DE MONITOR MONDZORG?
Monitor Mondzorg is een onafhankelijk steunpunt voor problemen op het gebied van het functioneren van een tandarts. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in bejegening, kwaliteit van de behandeling, vaardigheden of sociale aspecten. Alle meldingen worden gescreend. Onterechte meldingen worden verwijderd. Als een melding aanleiding geeft tot actie, dan wordt het gesprek aangegaan met de tandarts over wie is gemeld. Bij structurele problemen wordt de juiste begeleiding gezocht. Zo wordt voorkomen dat de tandarts afglijdt naar een situatie die ongewenst is voor de patiƫnt en de tandarts zelf.

MELDEN
U kunt uw melding aan de Monitor Mondzorg doorgeven via deze website. Wij helpen u bij de keuze of dit meldpunt de juiste plaats is voor uw melding. Mogelijk is er sprake van een klacht of een acuut gevaarlijke situatie. Dan is de melding niet geschikt voor de Monitor Mondzorg. Wij helpen u graag in de juiste richting.

De Monitor Mondzorg heeft een signaalfunctie, uw melding is daarom van groot belang. Er kan sprake zijn van een eenmalig incident. Ook in goed functionerende praktijken worden wel eens fouten gemaakt. Maar er kan ook sprake zijn van een structureel probleem. Wanneer er meerdere meldingen binnenkomen bij de Monitor Mondzorg is het mogelijk een patroon te ontdekken en structurele problemen op te sporen.
Voordat u uw melding kunt maken, vragen wij u zorgvuldig de informatie en voorwaarden door te nemen. Ook vragen wij u of u akkoord gaat met deze voorwaarden. Om te bepalen of uw melding bij de Monitor Mondzorg de juiste actie is, stellen wij u eerst een aantal vragen. Als het nodig is, verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Direct een melding maken

PRIVACY
De privacy van de tandarts over wie wordt gemeld, staat onder bescherming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Monitor Mondzorg gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij zetten zowel technische, als personele, als juridische middelen in om de privacy te borgen. In ons privacy reglement leest u meer over de privacy regels.