PRIVACY
PRIVACY EN MONITOR MONDZORG
De Monitor Mondzorg hecht er veel waarde aan dat zorgvuldig met de gegevens van tandartsen wordt omgegaan en wil daarin ook transparant zijn.
Deze en andere uitgangspunten zijn verwerkt in het hier beschikbare privacyreglement:

Privacyreglement Stichting Monitor Mondzorg_20112018.pdfPrivacyreglement Stichting Monitor Mondzorg_20112018.pdf

Heeft u aanvullende vragen over de privacyaspecten van de Monitor Mondzorg, dan
kunt u een e-mail sturen naar: privacy@monitormondzorg.nl