OVER ONS
De Stichting Monitor Mondzorg is opgericht als steunpunt voor tandartsen en orthodontisten met problemen op het gebied van functioneren.
De Stichting Monitor Mondzorg is een zelfstandige organisatie en is volledig onafhankelijk. De leiding is in handen van het bestuur van de Stichting, bestaande uit ervaren tandartsen. Vertrouwenspersonen bieden ondersteuning in het contact met de tandarts en bureaumedewerkers coördineren de dossiers. Door deze vorm en aanpak is de Stichting Monitor Mondzorg een uniek initiatief.

Op termijn hoopt de Stichting uit te groeien tot hét begeleidingspunt voor alle medewerkers in de mondzorg.


De Stichting Monitor Mondzorg is ontstaan op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en is voor alle tandartsen en orthodontisten in Nederland.